کتاب مرجع WorldCat

download pdf Neurodegeneration, دانلود Neurodegeneration,Anthony H V Schapira; Zbigniew K Wszolek; Ted Murray Dawson; N W Wood, کتاب های Anthony H V Schapira; Zbigniew K Wszolek; Ted Murray Dawson; N W Wood,Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2017., لیست کتاب های Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2017.,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Rethinking management : confronting the roots and consequences of curr / دانلود فایل

مشخصات کلی Rethinking management : confronting the roots and consequences of current theory and practice

نویسنده کتاب (Author):

Neil Douglas; Terry Wykowski

انتشارات (Publisher):

New York, NY : Springer International Publishing AG, [2017] ©2017.

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eBook : Document : English : First edition

منبع (Database):

WorldCat

موضوع (Subject):

Management.      

ژانر / فرم:Electronic books

اضافی فرمت فیزیکی:Print version:
Douglas, Neil.
Rethinking management : confronting the roots and consequences of current theory and practice.
New York, NY : Springer International Publishing AG, [2017]
(DLC)19377135.

موضوع:Document, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: Neil Douglas; Terry Wykowski Find more information about: Neil Douglas Terry Wykowski

شناسه شابک ISBN:9783319419022 3319419021

شناسه OCLC:979265852

جزئیات Description:1 online resource (285 pages) : illustrations.

مسئوليت Responsibility:Neil Douglas, Terry Wykowski.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: