کتاب مرجع WorldCat

download pdf Neurodegeneration, دانلود Neurodegeneration,Anthony H V Schapira; Zbigniew K Wszolek; Ted Murray Dawson; N W Wood, کتاب های Anthony H V Schapira; Zbigniew K Wszolek; Ted Murray Dawson; N W Wood,Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2017., لیست کتاب های Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2017.,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Nigerian languages, literatures, cultures & reforms : festschrift for / دانلود فایل

مشخصات کلی Nigerian languages, literatures, cultures & reforms : festschrift for Ayo Bamgbose

نویسنده کتاب (Author):

Ozo-mekuri Ndimele

انتشارات (Publisher):

Port Harcourt, Nigeria : M & J Grand Orbit Communications Ltd., 2016. ©2016.

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eBook : Document : English

منبع (Database):

WorldCat

موضوع (Subject):

Nigeria — Languages.      

ژانر / فرم:Electronic books

اضافی فرمت فیزیکی:Print version:
Nigerian languages, literatures, cultures & reforms : festschrift for Ayo Bamgbose.
Port Harcourt, Nigeria : M & J Grand Orbit Communications Ltd., c2016
vii, 714 pages

موضوع:Document, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: Ozo-mekuri Ndimele Find more information about: Ozo-mekuri Ndimele

شناسه شابک ISBN:9789785420807 9785420809

شناسه OCLC:979265881

جزئیات Description:1 online resource (728 pages) : illustrations, tables.

دیگر عناوین:Nigerian languages, literatures, cultures and reforms.

مسئوليت Responsibility:Ozo-mekuri Ndimele, (Ed.).

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: