کتاب مرجع WorldCat

download pdf Neurodegeneration, دانلود Neurodegeneration,Anthony H V Schapira; Zbigniew K Wszolek; Ted Murray Dawson; N W Wood, کتاب های Anthony H V Schapira; Zbigniew K Wszolek; Ted Murray Dawson; N W Wood,Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2017., لیست کتاب های Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2017.,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Library Skills / دانلود فایل

مشخصات کلی Library Skills

نویسنده کتاب (Author):

Sylvia J Duncanدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

Dayton : Classroom Complete Press Ltd, 1989.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eBook : Document : English فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

ژانر / فرم:Electronic books

اضافی فرمت فیزیکی:Print version:
Duncan, Sylvia J
Library Skills
Dayton : Classroom Complete Press Ltd,c1989

موضوع:Document, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: Sylvia J Duncan Find more information about: Sylvia J Duncan

شناسه شابک ISBN:9781429114578 1429114576

شناسه OCLC:978544444

یادداشت:جزئیات Description based upon print version of record.

جزئیات Description:1 online resource (44 p.)

فهرست محتوا:Pages:1 to 10; Pages:11 to 20; Pages:21 to 30; Pages:31 to 40; Pages:41 to 44

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs