کتاب مرجع WorldCat

download pdf Neurodegeneration, دانلود Neurodegeneration,Anthony H V Schapira; Zbigniew K Wszolek; Ted Murray Dawson; N W Wood, کتاب های Anthony H V Schapira; Zbigniew K Wszolek; Ted Murray Dawson; N W Wood,Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2017., لیست کتاب های Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2017.,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Famine and finance : credit and the great famine of Ireland / دانلود فایل

مشخصات کلی Famine and finance : credit and the great famine of Ireland

نویسنده کتاب (Author):

Tyler Beck Goodspeedدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, [2017] ©2017.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eBook : Document : English فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

موضوع (Subject):

Famines — Ireland — History — 19th century.       Finance — Ireland — History — 19th century.       Ireland — History — Famine, 1845-1852.       View all subjects      

ژانر / فرم:Electronic books

اضافی فرمت فیزیکی:Print version:
Goodspeed, Tyler Beck.
Famine and finance : credit and the great famine of Ireland.
New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, [2017]
(DLC)19328411.

موضوع:Document, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: Tyler Beck Goodspeed Find more information about: Tyler Beck Goodspeed

شناسه شابک ISBN:9783319317656 3319317652

شناسه OCLC:979266484

جزئیات Description:1 online resource (209 pages) : illustrations.

مسئوليت Responsibility:Tyler Beck Goodspeed.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: