کتاب مرجع WorldCat

download pdf Neurodegeneration, دانلود Neurodegeneration,Anthony H V Schapira; Zbigniew K Wszolek; Ted Murray Dawson; N W Wood, کتاب های Anthony H V Schapira; Zbigniew K Wszolek; Ted Murray Dawson; N W Wood,Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2017., لیست کتاب های Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2017.,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Art for All Seasons / دانلود فایل

مشخصات کلی Art for All Seasons

نویسنده کتاب (Author):

Dianna Sullivanدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

Dayton : Classroom Complete Press Ltd, 2005.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eBook : Document : EnglishView all editions and formats فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

ژانر / فرم:Electronic books

اضافی فرمت فیزیکی:Print version:
Sullivan, Dianna
Art for All Seasons
Dayton : Classroom Complete Press Ltd,c2005

موضوع:Document, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: Dianna Sullivan Find more information about: Dianna Sullivan

شناسه شابک ISBN:9781429110174 1429110171

شناسه OCLC:978530437

یادداشت:جزئیات Description based upon print version of record.

جزئیات Description:1 online resource (130 p.)

فهرست محتوا:Pages:1 to 25; Pages:26 to 50; Pages:51 to 75; Pages:76 to 100; Pages:101 to 125; Pages:126 to 130

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs