کتاب مرجع WorldCat

download pdf Neurodegeneration, دانلود Neurodegeneration,Anthony H V Schapira; Zbigniew K Wszolek; Ted Murray Dawson; N W Wood, کتاب های Anthony H V Schapira; Zbigniew K Wszolek; Ted Murray Dawson; N W Wood,Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2017., لیست کتاب های Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2017.,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Book Eco-evolutionary dynamics / دانلود فایل

مشخصات کلی Eco-evolutionary dynamics

نویسنده کتاب (Author):

A P Hendryدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

Princeton : Princeton University Press, [2017] ©2017خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Print book : Document  Computer File : English فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

موضوع (Subject):

Evolution (Biology)       Ecology.       Adaptation (Biology)      

اضافی فرمت فیزیکی:(DLC) 2016016784
(OCoLC)947074606

موضوع:Document

نوع منبع:Book, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: A P Hendry Find more information about: A P Hendry

شناسه شابک ISBN:9781400883080 1400883083

شناسه OCLC:979269857

یادداشت:Book available in 2016.

جزئیات Description:1 online resource (xii, 397 pages ): illustrations.

فهرست محتوا:Introduction and conceptual framework —
Selection —
Adaptation —
Adaptive divergence —
Gene flow —
Ecological speciation —
Population dynamics —
Community structure —
Ecosystem function —
Genetics and genomics —
Plasticity —
What we do and don’t know.

مسئوليت Responsibility:Andrew P. Hendry.


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs